De vaste kamercommissie voor Economische Zaken heeft een motie aangenomen die onnodige vervuiling van de Urker horizon door windmolens verbiedt. De motie van Halbe Zijlstra (VVD) kreeg steun van de SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en lid Verdonk (92% van de Kamer). 

 

Volgens de motie hebben de windmolens ‘onmiskenbaar een visueel-ruimtelijke impact op het dorp Urk’. De kamercommissie roept de regering op tijdens de besluitvorming rond het geplande windmolenpark ‘rekening te houden met de maatschappelijke en cultuurhistorische waarden’.

Minister Maria van der Hoeven benadrukte nogmaals haar standpunt dat het er niet om gaat of de molens er komen maar hooguit om hoe die er komen. Eerst moet de milieu-effectenrapportage op tafel komen. De minister stelde dat het onmogelijk is iedereen bij de plannen voor de windparken in Noordoostpolder tevreden te stellen. Het Rijk ziet het park langs de dijken als speerpunt in zijn streven om de hoeveelheid duurzaam geproduceerde energie fors te vergroten. Minister Van der Hoeven heeft al gedreigd zonodig gebruik te maken van haar doorzettingsmacht (een bevoegdheid uit de nieuwe Elektriciteitswet) als lagere overheden dwarsliggen.

 

De Stentor, 30 april 2009