Het Nederlands Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NPKW) en het overkoepelende Europese Platform Tegen Windmolenparken EPAW willen dat de Europese Commissie en het Europese Parlement de bouw van windmolenparken in de EU stoppen.

 

Het EPAW, waarbij 341 organisaties in achttien Europese landen zijn aangesloten, maakte dit dinsdag bekend in Brussel. Het EPAW vertegenwoordigt volgens een eigen schatting ongeveer 500.000 mensen.

 

Volgens voorzitter Fred Jansen van het NPKW, dat ruim honderd Nederlandse organisaties vertegenwoordigt, is investeren in windenergie weggegooid geld. Volgens hem biedt windenergie te weinig potentieel: „Wind op land vormt een verwaarloosbare bron van energie en dit zal in de toekomst niet veranderen".

 

De EU kan zich volgens Jansen beter richten op vormen van energie die wel perspectief bieden, zoals de verdere ontwikkeling van kolencentrales, zonne–energie, kernenergie en ook energiebesparende maatregelen.

 

Het EPAW en het NPKW stellen dat windenergie vele keren duurder is dan gewone energie. Bovendien beweren ze dat grootschalige windmolenparken tot een verhoging van de CO2–uitstoot leiden. Dit komt volgens hen mede omdat er voor windstille perioden op de achtergrond alsnog conventionele energiecentrales nodig zijn.

 

De tegenstanders van windmolenparken vinden verder dat de grote turbines het landschap verpesten. Mensen die in de buurt van windmolens wonen, zien de waarde van hun woningen volgens Jansen fors dalen. Ook zouden er gezondheidsrisico’s zijn. „Als je die problemen serieus neemt kun je nergens in Nederland windmolens neerzetten", aldus Jansen.

 

Dat veel landen niettemin voorstander zijn van windenergie, wijten Jansen en zijn medestanders onder meer aan de onwetendheid en de machtige lobby van energiebedrijven.

 

ANP, 27 mei 2009