Het subsidiebudget voor biomassa en zonne-energie wordt in oktober mogelijk met ruim 250 miljoen euro verhoogd. Die toezegging deed economieminister Maria van der Hoeven vandaag in een debat met de Tweede Kamer over de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). PvdA en Christenunie willen dat het geld eerder beschikbaar komt.

 

Tot nu toe zijn er nauwelijks aanvragen gedaan voor subsidie op windenergie. Coalitiefracties CDA, PvdA en Christenunie willen dat de niet-gebruikte gelden ten goede komen aan biomassa, waaronder co-vergisting, en zonne-energie. Volgens Kamerlid Diederik Samsom (PvdA) gaat het om ruim 180 miljoen euro voor de eerste categorie en 72 miljoen voor de tweede, waarmee tachtig boeren en vijfduizend particulieren zouden kunnen worden geholpen

 

Van der Hoeven voelt daar weinig voor, maar een meerderheid van de Kamer dwong haar een toezegging te doen. Het liefst ziet het parlement dat het geld voor 1 juli, wanneer de loting plaatsheeft, wordt overgeheveld. Dat is volgens de minister niet mogelijk. De SDE is tot eind oktober opengesteld en theoretisch is het mogelijk dat er voor die tijd nog aanvragen voor subsidie op windenergie binnenkomen.

Daarom laat zij onderzoeken of het haalbaar is een eventueel overschot bij het sluiten van de regeling over te hevelen naar andere categorieën. Voor het CDA, de partij van Van der Hoeven, lijkt die toezegging voldoende. PvdA en Christenunie houden echter vast aan het oorspronkelijke plan. Zij dienden na afloop van het debat hiertoe een motie in, waar dinsdag over wordt gestemd.

 

www.agd.nl nieuwssite van het agrarisch dagblad, 3 juni 2009