De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft er een hard hoofd in dat gemeente Rijnwoude zijn misgelopen leges in verband met de bouw van de vier windmolens langs de N11 ooit terugkrijgt. Rijnwoude gaat toch de strijd aan met de molenbouwer Prodeon. De aanslag wordt opgelegd en daarbovenop komt nog eens een boete van 100 procent.

 

Onderzoek door externe bureaus in opdracht van Rijnwoude wees onlangs uit dat de bouwkosten van de vier windmolens langs de N11 ruim elf miljoen euro bedragen. Bij de bouwaanvraag gaf Prodeon echter een bedrag van 6,1 miljoen op. Omdat de hoogte van de bouwleges die de gemeente mag innen, is gerelateerd aan de hoogte van de bouwsom, zou Rijnwoude 120.000 euro aan bouwleges hebben misgelopen. Dat geld wil Rijnwoude alsnog vangen.

 

Maar of dat lukt, is twijfelachtig, aldus de VNG, die overigens net als Rijnwoude van mening is dat de bouwkosten 11 en geen 6 miljoen euro bedragen. Navordering kan echter alleen als er sprake is van ‘een nieuw feit’. Iets dat de gemeente redelijkerwijs niet had kunnen weten, waardoor ze in 2006 te weinig bouwleges inde. Een ander argument om navordering te rechtvaardigen is ‘een bewijs’ dat Prodeon met opzet te lage bouwkosten heeft opgegeven.

 

De VNG vindt het discutabel of er sprake is van een nieuw feit. De gemeente had kunnen weten dat Prodeon niet alle bouwkosten had opgegeven. Ook betwijfelt de VNG of Prodeon expres te lage bouwkosten heeft opgegeven.

 

Ook wijst de VNG erop dat Rijnwoude alleen Prodeon een boete kan opleggen als opzet of grove schuld bewezen is. Dat zou wel eens moeilijk te bewijzen kunnen zijn, aldus VNG, omdat Prodeon zegt zich te baseren op de gegevens van leverancier Vestas. De boete kan niet bij Vestas worden neergelegd, omdat die de bouwaanvraag niet heeft gedaan.

 

Hoewel de kans om met succes de leges terug te innen, niet groot zijn, wil wethouder Kees van Velzen toch de strijd aangaan. De wethouder is van mening dat Prodeon wel met opzet heeft gehandeld. ,,Prodeon heeft veel kennis van zaken over de bouw van windmolens. Die wist van de rechtbankuitspraak uit 2003.” Daaruit bleek dat ook de technische installatie bij de bouwkosten moeten worden opgeteld. Die zijn nu niet meegerekend. ,,Wij als kleine gemeente kregen voor het eerst met windmolens te maken.”

 

Leidsch Dagblad, 18 juni 2009