LJN: BJ6071, Raad van State, zaaknummer 200900514/1/H1, uitspraak op 26-08-2009

 

 

Nieuwe windturbines op 15, resp. 25 meter</metricconverter /> afstand van plek oude windturbines is geen vervanging.

 

 

 

 

Samenvatting

 

 

Het college van B&W van Noordoostpolder heeft onder oplegging van een dwangsom gelast de twee windturbines van [appellant] aan de Espelerringweg te verwijderen. Appellant had namelijk vergunning voor vervanging van twee oude windturbines, maar de nieuwe zijn gerealiseerd op 15, resp. 25 meter</metricconverter /> afstand van de plek van de oude. Dat oordeelt B&W niet als vervanging conform de voorschriften.

 

 

Tegen het verwijderingsbesluit en de dwangsom gaat [appellant] in beroep bij de rechtbank Zwolle-Lelystad. De rechtbank verklaart het beroep van [appellant] ongegrond.

 

Vervolgens gaat [appellant] in hoger beroep bij de RvS.

 

 

 

De RvS bevestigt het oordeel van de rechtbank dat het college van B&W handhavend kon optreden. De afwijking van de verleende bouwvergunning voor de windturbines bestaat eruit dat de windturbines op een afstand van 15, resp. 25 meter</metricconverter /> van de vergunde plek op een nieuwe fundering zijn gebouwd. Dat kan niet worden aangemerkt als een overtreding van geringe aard en ernst.

 

 

 

Ook de hoogte van de dwangsom komt aan de orde. [Appellant] betoogt tevergeefs dat de hoogte van de dwangsom disproportioneel (hoog) is. Een last onder dwangsom heeft ten doel de overtreder te bewegen tot naleving van de voor hem geldende regels. Om dit doel te bereiken kan de hoogte van het bedrag worden afgestemd op de bouwkosten van de bouwwerken.

 

 

Het hoger beroep van [appellant] is ongegrond.

 

 

 

Voor de volledige tekst, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan in: BJ6071

 

 

Woerden, 1 september 2009

Roeland van Rooij