Urk beschuldigt minister Cramer ervan de milieuregels voor windmolens te willen verruimen zodat ze het geplande windmolenpark voor de kust van Urk kan realiseren.

 

Recent stuurde de bewindsvrouw een voorstel tot wijziging van de milieuregels rond de plaatsing van windmolens naar de Tweede Kamer en de commissie VROM.

 

Concreet zijn er plannen voor de bouw van het grootste windmolenpark van Nederland voor de kust van Urk. Het gaat om ruim tachtig windturbines met een piekhoogte van 200 meter.

Urk en zijn inwoners menen dat er een woud van Euromasten dreigt te komen dat niet alleen het beschermde dorpsaanzicht grondig zal verpesten, maar ook veel negatieve gevolgen zal hebben voor de omwonenden en het milieu.

 

Urk verwacht dat de windmolens veel geluidsoverlast zullen veroorzaken. De nieuwe wet gaat volgens het gemeentebestuur uit van een verdriedubbeling van de maximaal toegestane geluidsoverlast voor omwonenden.

 

Bovendien zijn burgers niet in de gelegenheid gesteld hiertegen bezwaar te maken. Dat is des te merkwaardiger, vindt Urk, omdat de bewindsvrouw tijdens een eerder bezoek aan Urk aangaf het kabinetsbeleid te willen voeren in samenspraak met de bevolking.

 

Ze beloofde volgens Urk duidelijk om windmolens te willen realiseren met draagvlak en betrokkenheid van de lokale bevolking.

 

Met de verruiming van de geluidsnormen wordt volgens de gemeente het draagvlak voor windturbines en windmolenparken juist verspeeld.

 

Het college van Urk dringt er bij de vaste Kamercommissie op aan minister Cramer te vragen om haar plannen op te schorten en zich te verdiepen in de problematiek en de negatieve gevolgen voor mens en natuur.

 

Vrijdagavond heeft in Urk een debat plaats over de plannen voor windmolens voor de kust van Urk. Sprekers zijn onder anderen de Urker burgemeester Kroon, de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, vertegenwoordigers van de Windkoepel, de voorzitter van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie en woordvoerder Leen van Loosen van het actiecomité Urk Briest.

 

Reformatorisch Dagblad, 11 september 2009