Ons bereikte het bericht dat vrijdag, 11 december 2009, Hans Halkema is overleden. Hans Halkema behoorde tot de allereersten in ons land die vraagtekens zetten bij de kritiekloze manier waarop in Nederland windenergie aan de man gebracht wordt.

 

Zijn "Windmolens – Fictie & Feiten", in 2000 in eigen beheer uitgegeven, was de eerste publicatie waarin helder werd uitgelegd hoe verwaarloosbaar weinig energie windturbines opbrengen. Het boek werd onder zijn handen weggerukt, was binnen de kortste keren uitverkocht en moest herdrukt worden.

Er zijn veel aanvallen op hem geweest, Halkema’s strijdlustige houding vroeg daar ook wel om, maar de aanvallen waren zelden feitelijk van aard, en de inhoud is altijd recht overeind gebleven. Zijn kritische pen is tot het laatste moment blijven schrijven. Velen in het land die met windenergie in de buurt te maken kregen, hebben dankbaar gebruik gemaakt van Halkema’s immer stimulerende activiteiten. Het NKPW is Hans daar dankbaar voor.

De crematie zal woensdag a.s. in Den Haag plaatsvinden.