Door het bestemmingsplan Windpark Tolhuislanden vast te stellen, maakte het Zwolse college gisteren de weg vrij voor de plaatsing van vier windmolens.

 

De aantasting van het landschap is volgens B en W ’betrekkelijk’.


In het uiterste noordoosten van Zwolle, net voor de grens met Nieuwleusen, komen vier windturbines te staan, die stroom gaan opwekken voor achtduizend huishoudens. Het college van B en W gaat dat voorstellen aan de gemeenteraad, nu het 62 bezwaarschriften niet ontvankelijk heeft verklaard. Door het bestemmingsplan Windpark Tolhuislanden vast te stellen, maakte het Zwolse college gisteren de weg vrij voor de plaatsing van vier windmolens. Die gaan twaalf megawatt opleveren, waardoor Zwolle zijn verplichting van tien megawatt overtreft. Zwolle heeft bovendien een milieu-effectrapportage laten uitvoeren, waartoe het niet verplicht was. De onderzoekers hadden een voorkeur voor een cluster van windmolens, in plaats van een rij, maar het college ging daar niet in mee. In zo’n clustervariant is er minder windopbrengst, waardoor er meer turbines nodig zijn. De opbrengst en daarmee de milieuwinst per turbine neemt zodoende af.


De 62 bezwaren – waarvan 24 uit Zwolle – betroffen vooral de gezondheidsrisico’s (vanwege geluidshinder), de aantasting van het landschap en waardedaling voor huizen en bedrijven in de omgeving. Het college stelt dat het geluid onder de wettelijke normen zal liggen. Het infrasone geluid zou tien decibel onder de waarnemingsdrempel liggen, terwijl de dichtstbijzijnde woning op een afstand van 350 meter staat. Het coolege wijst erop dat de ervaring van geluidshinder bovendien sterk emotioneel bepaald is; uit onderzoek zou blijken dat mensen die economisch voordeel hebben van de turbines geen geluidshinder ervaren en tegenstanders juist wel.


De aantasting van het landschap is volgens B en W ’betrekkelijk’. "De masten van de hoogspanningslijnen, de windturbines in Staphorst en de Lichtmistoren zijn reeds aanwezige hoge elementen in het landschap die vanaf grote afstand zichtbaar zijn. Het bedrijventerrin hessenpoort, de spoorlijn Zwolle-Meppel en her en der voorkomende bomenrijen doen eveneens afbreuk aan de openheid van het landschap."


Het college erkent dat er waardevermindering kan optreden door de plaatsing van de 85 meter hoge masten. "Met de initiatiefnemers voor het windpark is een planschadeovereenkomst gesloten. Hiermee is geregeld dat eventuele planschade kan worden verhaald op initiatiefnemers." De totale schade wordt geschat op 70.000 à 120.000 euro.

Na de vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. De 62 bezwaarmakers kunnen dan binnen zes weken beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


De Stentor, 4 november 2009