Dinsdag 26 januari vindt in de tweede kamer een spoeddebat plaats over de brief van premier Balkenende aan voorzitter Barroso over het voorzorgsbeginsel in Natura 2000 gebieden.

Het NKPW heeft naar aanleiding hiervan de kamerleden een brief gestuurd waarin aandacht gevraagd wordt voor de kwetsbare positie van Natura-2000 gebieden als gevolg van het ontbreken van ruimtelijk beleid voor wind-op-land. Doordat dit beleid uitblijft, maakt de regering zich volledig afhankelijk van projectontwikkelaren. Dit leidt tot ongewenste en ongecontroleerde uitverkoop van de open ruimte in ons land waarvan de gevolgen steeds duidelijker waarneembaar worden. Het meest sprekende en recentste voorbeeld is Urk/de Noordoostpolder waar reusachtige windturbines in een Natura 2000-gebied moeten komen om tot ver in de omtrek landschap en open ruimte voor altijd te vernielen.