Amerikaanse en Zwitserse onderzoekers denken een verklaring te hebben gevonden voor de recente vertraging in de opwarming van de aarde. Het zou veroorzaakt worden door een daling van het watergehalte van de stratosfeer.

 

nrc handelsblad, 30 januari 2010 [origineel artikel]

 

In het kader van de recente commotie rond de invloed van CO2 wordt verwezen naar een artikel in Science Express van 28 januari 2010, waarin een team van de Un. van Boulder, Colorado, de resultaten van een onderzoek publiceert, dat aannemelijk maakt dat ons klimaat en met name de gemiddelde temperatuur (sterk) beïnvloed wordt door de hoeveelheid waterdamp (broeikasgas) in de stratosfeer.

In de periode 1980-2000 liep de hoeveelheid waterdamp relatief hoog op, maar sinds 2000 is er een daling ingezet van wel 10%. Deze fluctuaties zouden kunnen verklaren, waarom sinds het begin van deze eeuw de gemiddelde temperatuur in de troposfeer minder snel (25%) stijgt, dan op grond van klimaatmodellen werd verwacht.