Betreft: 2 maart – behandeling Crisis- en herstelwet door Eerste Kamer.

 

 

Geachte leden / donateurs,

 

Aanstaande dinsdag wordt in de Eerste Kamer het ontwerp voor de Crisis- en herstelwet behandeld. Het ontwerp voor deze wet is door de Tweede Kamer al goedgekeurd voor het kabinet viel.

Deze wet is bedoeld om grote infrastructurele en andere projecten versneld te kunnen uitvoeren teneinde de gevolgen van de recessie te kunnen bestrijden. Ook het uitvoeren van grote windmolenprojecten valt daaronder.

 

Maar…deze wet vormt een ernstige beperking voor de burgers v.w.b. hun inspraakmogelijkheden bij de planopzet en uitvoering van deze projecten.

Nu al, vóór dat deze wet van kracht, merken wij dat verschillende provincies trachten windmolenprojecten versneld door te drukken met voorbijgaan van burgers en gemeentebesturen.

 

Wij hebben een brief met bijbehorende notitie opgesteld en deze gezonden aan de leden van de Eerste Kamer  in de hoop de besluitvorming door hen te kunnen beïnvloeden.

U vindt de inhoud van deze brief en de notitie ook elders op onze website onder het item: “Crisis- en herstelwet bedreigt rechtsbescherming”.

 

Lees s.v.p. deze notitie en realiseer u wat een bedreiging ons boven het hoofd hangt.

 

Mochten er onder u zijn die connecties hebben met leden van de Eerste Kamer of hun assistenten/adviseurs dan verzoeken wij u nog vóór dinsdag naar hen te reageren en hen te verzoeken ernstig rekening te houden met het gestelde in onze notitie.

 

Laten we hopen dat wij op deze manier de besluitvorming nog in positieve zin kunnen ombuigen.

Met vriendelijke groet,
Ben van Rijswijk
Secretaris NKPW