Na het overlijden half december 2009 van ir. Hans Halkema uit Den Haag, bij uitstek deskundig op het terrein van energievoorziening en de beperkte rol die windenergie daarin kan en altijd zal blijven spelen, hebben wij vandaag, 5 mei 2010, opnieuw afscheid moeten nemen van een van onze adviseurs, t.w. mr. Roeland van Rooij uit Woerden.

 

 

Roeland zette zich vooral in voor het adviseren van het bestuur en tal van actiegroepen op het terrein van de bestuurlijk-juridische strijd tegen de windturbines op het land , in het algemeen dus tegen een domme, doorgeschoten overheid.
Tot kort geleden bleef hij ondanks zijn ziekte toch geinterresseerd en bleef hij zich inzetten voor onze zaak, totdat die ziekte het hem onmogelijk maakte.
Wij zullen hem missen; nu eigenlijk al.
Wij zijn beiden, maar vooral Roeland veel dank verschuldigd !
Ben van Rijswijk
Secr./penningmeester NKPW