Ex-directeur Kees le Pair van technologiestichting STW en van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) bestrijdt de argumenten van Chris Westra  [zie hieronder] voor subsidiëring van offshore windparken. Beiden bepleiten afschaffing van subsidies voor ‘wind op land’, maar Le Pair somt tevens een aantal al eerder op deze website (NKPW) vermelde argumenten op die leiden tot zijn conclusie: we betalen ons arm aan ‘gratis’ wind, die bovendien nauwelijks zo groen is als belanghebbenden ons willen laten geloven. 

 

Een uitspraak in de Volkskrant van 2 november jl. van VVD’er René Leegte: ‘dat Nederland maar eens moet ophouden met windenergie – want te duur en we lopen technologisch achter’, riep een reactie op van Chris Westra, een ‘windenergiedeskundige’ en als zodanig betrokken bij het kennisnetwerk voor windenergie, Wind@sea.

 

Westra verklaarde in een interview in de Volkskrant van 4 november jl., dat subsidies voor windenergie op land wat hem betreft kunnen worden afgeschaft – ‘die maken alleen de boeren rijk’, maar dat subsidies voor offshoreprojecten – niet geheel onverwacht – zeker gerechtvaardigd zijn.