Bij Urk komt het grootste windpark (of is het "winstpark"?) van Nederland. Het kabinet hakte donderdag, 6 jan. 2011, de knoop tussen de twistende partijen door.

De boeren in de Noordoostpolder die niet mee (willen) doen, voelen zich "teleurgesteld in hun buren."

De initiatiefnemers zeggen: "Als jij er zoveel aan zou verdienen, zou je het ook doen."

 

de Volkskrant, 7 januari 2011

[Het meegelinkte artikel heeft een ongebruikelijk breed formaat. Klik 2x op de afbeelding voor een duidelijk leesbare weergave.] 

 

 

Commentaar NKPW 

Het vreemde geval doet zich voor dat ons huidige kabinet ervoor kiest om in een tijd van ingrijpende bezuinigingen de energierekening van alle Nederlandse huishoudens met 100 euro per jaar te verhogen om een kleine groep boeren in de Noordoostpolder schatrijk te maken. Over een periode van 15 jaar is een miljard euro aan subsidie toegezegd. Dat levert volgens een groffe berekening een max. winst op van ruim een miljoen euro per molen per jaar, zij het dat de subsidie varieert naargelang de elektriciteitsprijs.

Die bedraagt momenteel 5 cent per kWh. De gegarandeerde prijs van de door de molens opgewekte stroom is 12,1 cent per kWh. Het verschil wordt als subsidie aan de exploitanten uitgekeerd, een garantieregeling met een gouden randje, want als de stroomprijs stijgt, vermindert weliswaar de subsidie, maar de totale opbrengst per molen blijft gelijk.