Beste allen,

 

De VVD heeft vlak voor het kerstreces zonder slag of stoot de nieuwe AMvB met de versoepelde geluidsregels en de SDE+ subsidie voor wind-op-land aanvaard. Hiermee verliet de partij alle verkiezingsbeloften op dit punt, en werd twee jaar werk in één klap teniet gedaan. 

 

Onze diepe teleurstelling hebben we in de bijgaande brief aan het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie van de VVD kenbaar gemaakt. Iets van de schade zou nog hersteld kunnen worden door de windturbines uit de Crisis- en herstelwet te halen die binnenkort definitief gaat worden. De VVD zou hiermee haar toch wel erg gemakkelijk geëtaleerde kritische standpunt nog enigszins waar kunnen maken.

 

Met vriendelijke groet,

Fred Jansen.