Energie van dure windmolenparken dreigt verloren te gaan. De Nederlandse netbeheerder Tennet heeft dit jaar in Duitsland al zeven keer stroom afkomstig van windparken op zee moeten afkoppelen omdat het hoogspanningsnet het niet aankon.

 

Dat zegt Lex Hartman, directeur corporate development van Tennet, vandaag in de energiebijlage bij deze krant. Het staatsbedrijf is verantwoordelijk voor het transport van stroom via het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland.

 

In Nederland zijn feitelijk verbindingen nodig voor 2000 MW van wind op zee. Maar af en toe leveren de energieparken op zee wel 6000 MW vermogen. Het vorige kabinet besloot immers ook dat er windparken op zee moeten komen die 6000 MW vermogen leveren. ‘Dus moet het net die hoeveelheid stroom aankunnen’, zegt Hartman van Tennet.

 

‘Economisch gezien niet erg handig. Het kan wel, maar het is kostbaar. Het is aan de maatschappij en de politiek om aan te geven of we dat willen. Wind heeft nu eenmaal geen aan- en uitknop. Een windmolen op zee levert twee derde van de tijd niet zijn volle capaciteit. ‘Een paar procent wind die fluctueert, is geen probleem, regelen we wel weg, maar 6000 MW aan de rand van ons systeem in plaats van verspreid aangeleverd, is wel een uitdaging’, zegt Hartman.

 

Het capaciteitsprobleem is in eerste instantie een Duits probleem. De Duitsers verliezen de windenergie waar ze zelf veel subsidie aan hebben verstrekt. Maar het dreigt inmiddels ook een Nederlands probleem te worden, want het staatsbedrijf Tennet moet de Duitse netten die het vorig jaar kocht verzwaren. Om het geld voor deze miljardeninvesteringen bijeen te krijgen, is een deel van Tennets Duitse netten in de etalage gezet, zo werd onlangs bekend.

 

De capaciteitsproblemen in Duitsland dreigen door het verdwijnen van kernenergie alleen maar nijpender te worden, omdat het verkeer van stroom van Noord- naar Zuid-Duitsland hierdoor fors toeneemt. Volgens sommige Duitse energiebedrijven dreigt grootschalige stroomuitval.

 

Ook in Nederland moet Tennet miljarden steken in het verzwaren van het hoogspanningsnet. Dit omdat er veel nieuwe kolen- en gascentrales bij komen. Hiervoor vraagt Tennet € 500 mln extra eigen vermogen van de Staat. De Staat is de enige aandeelhouder.

 

fd.selections/energie, 17 mei 2011

 

Commentaar NKPW

Wij verwijzen naar een eerdere publicatie op deze site: KEMA – Overschot aan windenergie.