De ambitieuze plannen van de gemeente [Amsterdam] met windenergie stuiten op bezwaren van de provincie [Noord-Holland].

 

Wethouder Maarten van Poelgeest wil grote windmolens plaatsen in het Westelijk Havengebied, Noord, Zuidoost en Oost. Op dit moment wordt 3,5 procent van de Amsterdamse huishoudens via windenergie voorzien van elektriciteit. In 2016 zou het om liefst 27 procent moeten gaan.
Maar de vraag is of de provincie Noord-Holland extra windmolens zal toestaan. In het coalitieakkoord van Noord-Holland hebben VVD, PvdA, D66 en CDA afgesproken dat windmolens alleen nog op zee mogen worden geplaatst.

 

Van Poelgeest gaat ervan uit dat dit alleen betrekking heeft op de kop van Noord-Holland, waar angst bestaat voor landschapsvervuiling. ‘Als de gemeente in het havengebied windmolens wil plaatsen, verwacht ik geen bezwaren van de provincie. Dat zal anders zijn als we aan de slag zouden gaan in natuurgebieden, zoals de Amstelscheg.’

 

Maar CDA-gedeputeerde Jaap Bond is ook kritisch over de plannen met windenergie in de Amsterdamse haven. Zijn woordvoerder waarschuwt dat havenbedrijven in de knel kunnen komen door nieuwe windmolens. Regels op het gebied van veiligheid en milieu beperken de ruimte voor bedrijvigheid in de nabijheid van windturbines.

 

‘Het Noordzeekanaalgebied zit daar al aan de grenzen en dat is voor de provincie een belangrijke kanttekening. Als extra windmolens bedrijven verder beperken, moeten we het niet doen.’ Dit uitgangspunt geldt volgens Bond ook voor andere delen van Amsterdam.

 

Van Poelgeest zegt het ‘niet zo somber’ in te zien. ‘We zijn bezig locaties te identificeren waar windmolens mogelijk zijn. Daarover gaan we in gesprek met de provincie.’

 

De kwestie is in de gemeenteraad aan de orde gesteld door de D66’ers Ivar Manuel en Sebastiaan Capel. In antwoord op hun vragen schrijft Van Poelgeest dat hij er bij de provincie op zal aandringen dat nieuwe windmolens in en om de stad worden toegestaan.

 

 

parool.nl, 27 juni 2011