When the Netherlands built its first sea-based wind turbines in 2006, they were seen as symbols of a greener future. But five years later the green future looks a long way off.

In dit Reuters artikel van 16 nov. 2011, "Dutch fall out of love with windmills", wordt aandacht besteed aan de hoge prijs van offshore windstroom, het groeiend verzet van burgers tegen wind-op-land en het beleid van de Nederlandse regering de windsubsidies vanaf 2013 volledig in de stroomprijs door te berekenen.

 

Er staan een paar fouten in het artikel – minister Verhagen in de tijd teruggeworpen naar 1994 en slechts 30m hoge windmolens langs de dijk van de Noordoostpolder i.p.v. 150m – maar het geeft een goed beeld van de beperkte animo voor verdere ontwikkeling van offshore windenergie in Nederland, de zwakke financiële basis voor (ongesubsidieerde) offshore projecten en een toenemend besef bij de bevolking, dat windenergie meer nadelen dan voordelen biedt, een hoop lawaai, "hot air" en nog duur bovendien.

 

Reuters, 16 nov. 2011

EPAW link naar dit artikel, 14 dec. 2011