Milieuminister Cramer bouwt luchtkastelen met haar windenergieplannen. Die harde kritiek komt uit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De wens van de PvdA-bewindsvrouw om over twaalf jaar twintig procent van ons energieverbruik uit duurzame energie te halen, is „schier onmogelijk”, aldus voormalig WRR-lid Leigh Hancher. 

Aangezien dertig procent van ons energieverbruik op gaat aan stroom, zou in 2020 dus twee derde van alle elektriciteitsopwekking uit wind- of zonne-energie moeten bestaan. Die verwachting is niet reëel. Ons dichtbevolkte land is ook helemaal niet geschikt om massaal in te zetten op wind- en zonne-energie, oordeelt prof. Hancher. „Windmolens zet je neer in een land dat vol staat met bomen, niet vol met huizen.” Zelfs grootschalige windparken op de Noordzee ziet de WRR niet zitten. „De verkeersdrukte op zee is veel te groot. Laat ze dat in Noorwegen. proberen. 

Telegraaf, 12 juni 2006