Met ingang van 1 juli jl. is de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening ingevoerd en naar nu blijkt is de planschadeprocedure uitgehold door het invoeren van een forse drempel. Deze drempel, onder de naam normaal maatschappelijk risico, bedraagt minimaal 2% van de waarde van het perceel. Wanneer een woning bijvoorbeeld 300.000 euro waard is, en de toegekende planschade bedraagt 10.000 euro, dan kan de gemeente er tenminste 6000 euro van aftrekken. De gemeente bepaalt zelf hoe hoog dit percentage is. Ook is vanaf 1 juli geregeld dat de eiser zijn eis goed onderbouwt, bijvoorbeeld door het inhuren van een taxateur. Een normaal maatschappelijk risico wordt gedefinieerd als een bepaald risico dat ieder mens heeft te accepteren en bij het leven hoort (!). 

Noot NKPW: er is contact gezocht met de Vereniging Eigen Huis; de vereniging blijkt  VROM een aantal keren te hebben benaderd over het percentage ‘normaal maatschappelijk risico’, zonder resultaat. VROM stelt zich op het standpunt dat de grote stroom van planschade meldingen ingedamd moest worden en aanvankelijk was het percentage zelfs 10%. De VEH kon zich niet aan de indruk onttrekken dat de Tweede Kamer dit gedachteloos heeft laten passeren, dan wel de gevolgen voor de burger niet goed heeft weten in te schatten.