Windenergie staat hoog op de politieke agenda. In het crisispakket van het kabinet wordt voor een periode van vijftien jaar 2,4 miljard extra uitgetrokken voor windmolens op zee. Een goede investering? Een krappe meerderheid vindt van niet. Zij zijn het niet eens met de Stelling van de Dag (Telegraaf): ‘Windenergie broodnodig voor de toekomst’. Windenergie is niet rendabel, menen de neestemmers. „Te duur in exploitatie en onderhoud”, schrijft iemand. „Windmolens draaien op subsidie en NIET op wind”, reageert een ander. 

Windenergie heeft ook een grote groep fervente voorstanders. Windenergie is bittere noodzaak, brengen zij in, want de voorraad fossiele brandstoffen raakt op den duur op.   

We moeten gebruik maken van de elementen van de natuur. Ze zijn er en kosten niets. „Leven van de wind, wat is nu schoner en duurzamer?” Een ander argument voor windenergie is dat we op die manier onafhankelijk worden van andere landen. 

Als er windmolenparken gerealiseerd moeten worden, dan maar het liefst op zee. U ziet liever geen windturbines verrijzen langs het IJsselmeer, in het Waddengebied en op het land. U heeft begrip voor de inwoners van Urk, die het grootste windmolenpark van ons land in hun achtertuin krijgen, en dat horizonvervuiling noemen. Ruim driekwart is het hier mee eens. Sommigen vinden de molens juist prachtig. „Imposant als ze draaien.”

U vindt het heel belangrijk dat windmolenparken alleen gebouwd worden op plekken waar de flora en fauna niet verstoord worden. „Anders vliegen duizenden vogels zich dood en verdwijnen door het lawaai dieren op de grond, zoals reeën en klein wild”, schrijft een deelnemer. Terwijl de overheid steeds meer investeert in windenergie, liet Shell onlangs juist weten er geen grote bedragen meer in te steken. Volgens de directie van het olieconcern brengt het te weinig op. Een meerderheid gelooft dat Shell niet voor niets is gestopt met windenergie. 

Duitsland

Driekwart vindt dat de overheid te weinig doet om te investeren in duurzame energie. „De Nederlandse regering kijkt te weinig vooruit. Waarom bestaat er geen Nationaal Energieplan?” We moeten net als Duitsland meer investeren in zonne-energie. De overheid moet het Duitse EEG (systeem om zonnestroom te stimuleren) in detail overnemen en niet opnieuw het wiel uitvinden”, adviseert een respondent, want „als vrijwel alle daken van gebouwen in Nederland bedekt worden met zonnepanelen, dekt dat tientallen procenten van onze energiebehoefte.” 

Uit welke energiebronnen moet Nederland gaan putten als ons aardgas op is? Meerdere deelnemers vragen zich af waarom er geen getijdencentrales worden gebouwd die met eb- en vloedstromen energie opwekken. Windenergie is prima, maar alleen als leuke aanvulling. Het is duur en niet stabiel, luidt uw conclusie. U investeert liever in ’meer betrouwbare en constante bronnen’. Kernenergie en zonneenergie scoren bij u veruit het hoogst. 

Telegraaf, 11 april 2009