Geld dat apart is gelegd voor de subsidie van windmolens moet worden gebruikt voor zonnepanelen. Dat bepleit PvdA-Kamerlid Diederik Samsom. Voor beide regelingen is volgens het Kamerlid veel interesse. “Maar veel plannen voor windmolens komen niet van de grond door gesteggel over vergunningen”, zegt hij zondag.

Het plan was om deze kabinetsperiode jaarlijks voor vijfhonderd megawatt aan windmolens op land te bouwen. In twee jaar tijd is echter nog maar voor zeshonderd megawatt aan windmolens op land gebouwd. “Dat is deels gecompenseerd met windmolens op zee, maar het mag duidelijk zijn dat niet al het geld voor de windmolens op land wordt gebruikt. Dat geld moet rollen”, vindt Samsom.

Van het geld dat was gereserveerd om deze kabinetsperiode tweeduizend megawatt aan windmolens op land te bouwen, wil Samsom 72 miljoen euro gebruiken voor subsidie voor zonnepanelen. Met dat geld kan veertig megawatt aan windmolens worden gebouwd en 25 megawatt aan zonnepanelen, omdat de kosten hoger zijn. Toch spreekt Samsom niet van verlies. “De keus is niet veertig megawatt of 25, maar het geld laten liggen of er iets mee doen. In deze tijden lijkt dat laatste mij verstandiger.”

SenterNovem, een agentschap voor het ministerie van Economische Zaken, concludeerde twee weken geleden nog dat de subsidiepot voor zonnepanelen van vijftien tot honderd kilowatt ruim overtekend is. Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven (CDA) stelde dit jaar 88 miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen. Vooral particulieren en kleine ondernemers hebben interesse in de subsidie.

Nieuws, 19 april 2009