Op Sicilië staat altijd een lekker briesje. Een mooie plek voor windmolens, dacht ook de maffia. Anti-maffia magistraten op Sicilië zijn een grootscheeps onderzoek begonnen naar de windenergiesector. Ze verdenken ambtenaren en misdaadbendes van fraude bij de bouw van lucratieve windparken voor eventuele verkoop aan multinationals.

Italiaanse en EU-subsidies voor de bouw van windmolens zijn – met 180 euro per kw/h – de hoogste ter wereld. Daardoor ziet vooral in Zuid-Italië de georganiseerde misdaad hier een zeer aantrekkelijke markt in.

Roberto Scarpinato, een doorgewinterde anti-maffia aanklager in de Siciliaanse hoofdstad Palermo, begon vorige week in drie provincies een onderzoek naar de inmenging van maffia-clans in de gesubsidieerde windhandel.

Een eerder onderzoek met de naam ‘Operatie Wind’ nabij Trapani in het westen van het eiland leidde al tot acht arrestaties wegens beschuldigingen dat een lokale maffiafamilie politici stemmen en geld beloofde in ruil voor vergunningen om windmolenparken neer te zetten. De maffiaverdachten waren vermoedelijk gelieerd aan Matteo Messina ‘Diabolik’ Denaro, een voortvluchtige ‘capo’ met een hoge notering op de lijst van Italiës meest gezochte misdadigers.

De aanklagers vermoeden nu dat de maffia op nog veel grotere schaal vergunningen ritselt om windmolenparken te bouwen om ze te verkopen aan Italiaanse bedrijven die ze vervolgens weer aan buitenlandse bedrijven doorverkopen.

In een poging de windsector in handen te krijgen, worden de maffiosi nu ook verdacht van het vernietigen van twee windmolens die in de Siciliaanse haven van Trapani per schip uit Noord-Europa waren aangeleverd.

‘Er zijn talloze windenergiebedrijven, maar er zitten telkens dezelfde mensen achter’, aldus Scarpinato. ‘In feite contoleert een handjevol mensen de hele windsector.’

Meerdere windparken waarvan de verdenking bestaat dat ze door maffiabedrijven zijn gebouwd, staan al een of twee jaar stil, in sommige gevallen door hun waardeloze constructie. Scarpinato: ‘Het meest verbazend is nog dat ze publiek geld gebruiken om windmolens te bouwen die geen elektriciteit leveren.’

De regionale autoriteiten geven dan ook geen vergunningen meer af voor nieuwe windprojecten. Bijna alle windmolenparken op Sicilië begonnen als projecten van lokale ontwikkelaars waarvan sommigen speculeerden op een levendige tweedehandsmarkt in vergunningen. Eenmaal gebouwd werd de meerderheid aan het buitenland verkocht via Italiaanse dochtermaatschappijen van multinationals.

Het Britse bedrijf International Power is de grootste windmolenexploitant in Italië. Andere partijen zijn het Italiaanse Enel, het Duitse Eon en het Franse EDF. Allemaal kenden ze de identiteit van de ontwikkelaars, maar er is geen bewijs dat ze van maffiapraktijken op de hoogte waren.

Dat het om enorme bergen geld gaat, bleek al in 2007 uit de aankoop van de Maestrale portfolio door International Power. Hierin zaten meerdere Italiaanse windparken waarvoor de Britten 1,8 miljard euro neertelden.

De Pers, 6 mei 2009