Boekbespreking: MacKay’s ‘Sustainable energy’

Cambridgehoogleraar informaticus/fysicus David MacKay, lid van het World economic forum global agenda council on climate change zet in zijn boek Sustainable energy – without the hot air uiteen welke vormen van duurzame energie voldoende potentieel hebben. Hij heeft dit voor Groot Brittannië geïnventariseerd op basis van fysische en chemische natuurwetten. Eén van zijn conclusies is dat windenergie op land geen noemenswaardige rol kan spelen. Het boek wordt besproken door Emeritus hoogleraar Bernard van Praag in Economisch Statistische Berichten, en staat in zijn geheel op de website Withouthotair.