De resultaten van het onderzoek dat Nuon momenteel uitvoert naar het eigen windpark Harry van den Kroonenberg (13,5 MW), kunnen ertoe leiden dat het park wordt afgebroken. Een molen van het windpark bij Lelystad liet enkele maanden geleden na een nacht noodweer een wiek los, die op de snelweg belandde. Niemand raakte gewond, maar Nuon legde het park direct stil om het technisch falen en verdere risico’s goed uit te zoeken. “Alle scenario’s worden op basis van ons onderzoek bekeken”, laat Nuon-woordvoerder Mandy Ros weten aan Energeia. “Dat het park dicht gaat is niet uitgesloten.”

Ros vertelt dat het eigen onderzoek dat Nuon naar het incident uitvoert “in de laatste fase zit”. De conclusies, op basis waarvan een besluit volgt, liggen na de zomer op tafel. “Zolang blijven de molens ook stilstaan”, zegt Ros. Gemiste stroomopwek van de molens wordt voor lief genomen. “We nemen geen enkel risico zolang het onderzoek niet is afgerond en duidelijk is welke stap we nemen. Het park wordt niet opgestart”, aldus de woordvoerder. Volgens Ros zou naast sluiting ook het reviseren van de molens een optie zijn. Technische aanpassingen zouden op allerlei verschillende manier plaats kunnen vinden. Hoofd renewables bij Nuon Willem van Dongen heeft de leiding over de inspecties die tot een besluit moeten leiden over het relatief kleine, 12 jaar oude park Harry van den Kroonenberg.

Intussen gaat in Den Haag de discussie die ontstond naar aanleiding van het bijna-ongeluk bij Lelystad door. SP-Kamerlid Paulus Jansen wil dat minister Jacqueline Cramer (Vrom) met aangescherpte regels voor windmolens komt, die de kans op soortgelijke ongevallen moet minimaliseren. Zij is wel van plan om te gaan regelen dat per windpark moet worden bekeken wat de risico’s zijn en daaraan een veiligheidsnormering te koppelen, zo blijkt uit haar antwoord in een Kamerbrief op 13 juli. “Dat is niet voorgekomen uit de vragen van Jansen”, benadrukt haar woordvoerder Jan Jaap Eikelboom.

“Dit was al langer het plan”, zegt de woordvoerder. Volgens hem houdt het voornemen van Cramer in dat er per windmolenlocatie straks “een denkbeeldige cirkel” moet worden getrokken. Windmolens moeten daarbij op een veilige afstand staan van plekken waar zich relatief veel mensen bevinden. Daar mag “de kans dat er iemand sterft door een ongeval met de molen hooguit 1 op een miljoen zijn”.

Eikelboom licht toe dat dit niet geldt voor plekken waar zich relatief weinig mensen ophouden. Daar zou het risico sowieso lager zijn, en een lagere norm ook gepast. Voor deze plekken geldt dan de eis dat de kans dat iemand het leven laat door een incident met een windmolen niet hoger mag zijn dan 1 op 10.000. Opvallend: een snelweg valt ook onder deze minder drukbezette plekken met deze veiligheidsnorm. Niet omdat het er niet druk kan zijn uiteraard, maar omdat mensen daar niet vast verblijven, zoals in een ziekenhuis of huizen. “Het gaat kortom niet om vaste bebouwing”, aldus Eikelboom. Volgens de woordvoerder gaat het bij veiligheid rond windmolens altijd om het risico op afbrekende wieken, omdat een ontploffing of andere extreme rampen onmogelijk zouden zijn.

Minister Cramer blijft vooral hameren op haar algemene zienswijze op wieken en levensgevaar: “De veiligheid van een windturbine is primair een zaak voor de exploitant.” Jansen vindt dat Cramer meer actie moet ondernemen en als bewindvoerder niet zou mogen vertrouwen op het onderzoek dat Nuon zelf doet.

Website Energeia, 21 juli 2009