De Tweede Kamercommissie voor VROM heeft 82 inhoudelijke vragen gesteld aan minister Cramer over het ontwerpbesluit waarmee ze de geluidsnormen voor windturbines drastisch wil verruimen. De minister mag van de commissie geen onomkeerbare stappen zetten totdat ze de vragen heeft beantwoord en er overleg over heeft plaatsgehad. 

Tot voor kort adviseerde VROM aan gemeentes om de voorgestelde regels alvast toe te passen. De VROM commissie maakt hier voorlopig een eind aan.

Commentaar NKPW: Veel van de antwoorden van de Minister zijn ronduit misleidend, een aantal zijn zelfs in strijd met de feiten. Een gedetaillerde bespreking van de antwoorden vindt u hier..