Officieel is het nog niet, maar wat de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie betreft is het Windmolenpark Noordoostpolder een ‘controversieel onderwerp’.

“Het is in het parlement de mores om een verzoek van een substantiële minderheid te honoreren”, legt Kamerlid Esmé Wiegman uit, die er daarom alle vertrouwen in heeft dat het plan voor het windmolenpark even ‘on hold’ komt te staan.

Volgens haar is de zaak wat ingewikkeld. “Op dit moment ligt het windmolenpark niet voor aan de Tweede Kamer. De procedure loopt en er is al geld beschikbaar gesteld. Er ligt echter wel de motie Zijlstra, die de Kamer heeft aangenomen. Daarin geeft de Tweede Kamer het kabinet de opdracht om zorgvuldig om te gaan met de belangen van Urk. Op enig moment moet het kabinet terugkomen in de Kamer om uit te leggen hoe het die motie ten uitvoer heeft gebracht. Op dat moment zal het windmolenpark wat de ChristenUnie betreft een controversieel onderwerp zijn.”

Volgens Wiegman is de uitvoering van de motie, die weinig concrete aanknopingspunten geeft, op zichzelf al controversieel. “De vraag is natuurlijk of een demissionair kabinet hiermee wel uit de voeten kan.”

Controversiële onderwerpen mogen door het demissionaire kabinet niet worden behandeld. Volgens de Christen Unie-politica is een pas op de plaats gewenst, omdat er goed gekeken moet worden of er geen alternatief is voor dit park in deze omvang; tachtig tot honderd turbines van maximaal tweehonderd meter hoog.

Windkoepel Noordoostpolder, de initiator van het windmolenpark, laat bij monde van Janneke Wijnia weten niets van een mogelijke controversieel verklaring te weten. “Wat ons betreft wordt slechts bestaande wetgeving uitgevoerd. Wij gaan ervan uit dat het ontwerprijksinpassingsplan in mei ter inzage komt te liggen en in juli definitief wordt gemaakt.”

de Stentor / Flevoland, 7 maart 2010