De Raad van State vindt dat er een uitgebreide milieueffectrapportage (MER) moet komen voor het plan om vijf hoge windmolens langs de N50 bij Hattemerbroek te plaatsen.

De Raad stelt vast dat de vijf windmolens deel uitmaken van een plan van in totaal twaalf windturbines bij knooppunt Hattemerbroek. Dat heeft de Raad van State bekendgemaakt in een woensdag gepubliceerde uitspraak.

Het windpark is verdeeld over twee provincies en drie gemeenten. Alleen de gemeente Oldebroek stelde het bestemmingsplan vast voor de bouw van alvast vier windturbines. Kampen moet er vijf bouwen en Hattem drie. Kampen schoof het plan op de lange baan en Hattem is bezig met het opstellen van een inpassingsplan.

De raad stelt evenwel dat het gehele plan niet los van elkaar mag worden uitgevoerd. Dat betekent dat er een MER moet komen ook al gaat op dit moment alleen Oldebroek door met het plan.

De uitspraak is een opsteker voor bezwaar makende omwonenden. Zij vochten bij de Raad van State het Oldebroekse bestemmingsplan en natuurbeschermingswetvergunning voor de plaatsing van vier windturbines aan.

De omwonenden zijn bang voor geluidsoverlast en verstoring van het landschap, zo dicht bij de heuvels van de Veluwe.

De Raad van State is het met hen eens dat de gemeente Oldebroek een zogenoemde plan-MER had moeten laten uitvoeren. In een MER wordt bekeken of windturbines van 105 meter hoog wel passen in het landschap en of er geen betere locaties zijn te vinden.

Nu het Oldebroekse plan is gesneuveld, is de kans klein dat er op die plek hoge windmolens komen, laat staan in Kampen en Hattem. De twee laatste gemeenten zullen hun plannen naar verwachting afhankelijk maken van de uitkomst van het onderzoek dat Oldebroek nu moet laten uitvoeren.

Reformatorisch Dagblad, 18 maart 2010