Provincie Utrecht wijst plaatsing van windmolens af. De provincie Utrecht gaat andere provincies waarschuwen voor een mogelijk gat in de Crisis- en Herstelwet.

In die wet, bedoeld om de aanleg van grote projecten en wegen te versnellen om de economie te stimuleren, is ook een paragraaf opgenomen die de plaatsing van windmolens moet vergemakkelijken. ‘Het risico is dat er windmolens komen op plekken waar de provincie die liever niet wil’, zegt gedeputeerde Bart Krol (CDA).

de Volkskrant, 12 mei 2010