“Dit kabinet geeft herriemakende windmolens onterecht alle ruimte.” Dat stelt de VVD, die van demissionair minister Huizinga (VROM) eist dat zij nieuwe regels intrekt.

“Deze minister is de kluts kwijt,” vindt VVD-Kamerlid Neppérus.

Tumult om herrie windmolens

De Telegraaf, 14 juli 2010

 

En vandaag kreeg bovenstaand artikel een vervolg in een hoofdredactioneel commentaar:

W I N D

In Nederland is het zo langzamerhand onmogelijk een kilometer te rijden zonder een rij windmolens aan de einder te zien. Over de schoonheid ervan valt te twisten: voor de een is het een prachtig staaltje technisch vernuft, voor de ander pure horizonvervuiling. De geluidsproductie van een windmolen valt echter te meten. Voor degenen die er dichtbij wonen, is er geen discussie mogelijk: de wieken maken lawaai, en dat ook nog eens dag en nacht.

De VVD vindt het daarom onverteerbaar dat de windmolens desondanks ruim baan krijgen. Demissionair minister Huizinga (VROM) is volgens de liberalen ‘de kluts kwijt’, omdat ze – ondanks haar demissionaire status – alvast vooruitloopt op soepeler geluidsnormen. Volgens Huizinga zijn er op basis van deze nieuwe aanpak geen nieuwe vergunningen verleend, maar de liberalen vrezen dat dit wel gaat gebeuren.

Het is terecht dat de VVD aan de bel trekt. Er dreigt te gemakkelijk te worden omgesprongen met de overlast die windmolens met zich meebrengen. Die zou misschien nog acceptabel zijn als de huidige generatie molens zou gelden als het alternatief voor de steeds schaarsere fossiele brandstoffen. De praktijk is echter dat ze duur en storingsgevoelig zijn, en per geïnvesteerde euro bitter weinig energie opleveren. Bepaald geen argumenten om ze ruim baan te geven.

De Telegraaf, 15 juli 2010