Hoogspanningsnetten zijn in de toekomst nog harder nodig dan nu, vooral door het fluctuerend aanbod van duurzame energie, zoals van windturbines en zonnepanelen.

Dat stelt Wim J.L. Jansen, energieadviseur, op de opiniepagina van

de Volkskrant, 29 juli 2010