Het windplan Wieringermeer kost veel meer geld. Drie ton van de gemeente Wieringermeer (12.600 inwoners) is nodig om door te kunnen gaan met het Windplan. Of de gemeente maar even wil voorschieten. Nog in mei besloot de gemeenteraad Wieringermeer met niet meer dan ruim een ton akkoord te gaan. In augustus wordt om de resterend twee ton gevraagd.

Het Windplan behelst uitbreiding van het ECK testveld en het aantal bestaande windmolens in de polder. De raad wilde in mei niet het hele bedrag ophoesten omdat er eerst veel meer duidelijkheid moet zijn dan wat vage toezeggingen van Rijk en provincie over hun deel van de totale kosten van 424.000 euro voor 2010. Unaniem werd gesteld dat er duidelijke garanties over medewerking van de andere partijen op tafel moeten komen.

Overleg van de afgelopen maanden is voor het college van Wieringermeer aanleiding om in de raadsvergadering van augustus alsnog om de laatste twee ton te vragen. Want inmiddels hebben Gedeputeerde Staten en het ministerie van Vrom besloten hun bijdragen beschikbaar te stellen.

Onduidelijkheid is er nog over een bedrag van 137.000 euro dat voor publiekrechtelijke kosten van Arcadis moet worden teruggevorderd. Als dat niet slaagt, wil Gedeputeerde Staten een subsidieverzoek voor dit bedrag ”in welwillende behandeling” nemen. Tijdens de vergadering op 26 augustus zal blijken of de gemeenteraad daar genoegen mee neemt. 

Om ook volgend jaar verder te kunnen werken aan het Windplan is er opnieuw een bedrag van bijna vier ton nodig. Daarvan komt 214.167 euro voor rekening van Wieringermeer. Het college moet nog uitzoeken welk deel van de kosten bij andere partijen kan worden neergelegd.

bron: Noordhollands Dagblad, 8 augustus 2010