Raad van State: Turbine Schuijt zit fout.

De gemeente Zijpe heeft terecht opgetreden tegen windturbine-exploitant B. Schuijt aan de Grote Sloot. Dat vindt de Raad van State. De gemeente had Schuijt boetes opgelegd omdat de turbine meerdere keren had gedraaid op momenten waarop hij stil had moeten staan.

Alleen over de hoogte van de boete, 2500 euro per overtreding, kreeg Zijpe geen gelijk. Dat bedrag moet lager, maar hoe laag, daar heeft de Raad geen uitspraak over gedaan. 

Het geschil speelt al vanaf maart 2009, toen de gemeente Schuijt een reeks boetes oplegde voor de overtredingen. Schuijt ging in beroep, tot aan de Raad van State. De turbine-exploitant vond dat het college verkeerd omging met de voorschriften en niet bevoegd was om handhavend op te treden. Bovendien was er volgens hem uitzicht op legalisatie van de geluidsproblematiek. Bovendien vond Schuijt dat er zaken niet duidelijk omschreven waren, termijnen niet redelijk zouden zijn, en dat de opgelegde boete te hoog was in relatie tot de overtreding.
Alleen op dat laatste punt heeft hij van de Raad van State gelijk gekregen. 
De uitspraak betekent dat Schuijt de opgelegde boetes moet betalen. Ook kan de Milieudienst de controlewerkzaamheden voortzetten.
  
Uitzoeken
 De gemeente Zijpe gaat nu uitzoeken hoe hoog de boete kan zijn, maar Schuijt kan daar bezwaar tegen maken. De gemeente had na een eerste reeks boetes ook een tweede termijn aan boetes ingesteld. Die is, hangende de zaak bij de Raad van State, afgebroken. ,,Het college kan besluiten, nu daarmee door te gaan”, aldus wethouder P. Marees. Hij vervangt wethouder B. Blonk van Milieuzaken. Marees wijst erop dat, indien overtredingen door zouden gaan, de turbine uiteindelijk op last van de gemeente kan worden stil gezet. ,,Maar als de exploitant zich aan de regels houdt, kan de turbine gewoon blijven draaien”, zei Marees. De gemeente zal onderzoeken welk boetebedrag reëel is. Marees: ,,We hadden ons reeds gebaseerd op daarvoor bestaande richtlijnen, maar kennelijk speIen ook andere zaken. Dat gaan we uitzoeken.”

Noordhollands Dagblad, 11 augustus 2010