Vissers zijn tegen de geplande windmolenparken in de Noordzee. De sector voelt zich zeer benadeeld, omdat de molenparken precies in goede visgebieden verrijzen, met als gevolg dat vissers daar binnenkort niet meer mogen varen. Het Productschap Vis is naar de rechter gestapt om een stokje te steken voor de plannen.

“Het gebied waar wij mogen vissen neemt almaar af”, zei Pim Visser maandag namens het productschap. “Ook met de zandwinning en het boren naar olie gaan restricties gepaard. Het wordt voor ons langzaam maar zeker vissen op een postzegel.” 
Eind september dient de rechtszaak. De vissers vinden dat de overheid op zoek moet gaan naar andere plekken voor de bouw van de windmolenparken, waar meer recht gedaan wordt aan de visserijbelangen. 
Het protest van de vissers is onder meer gericht tegen windmolenpark Beaufort, dat Nuon 24 kilometer voor de kust van Scheveningen gaat aanleggen. Mocht de bouw van de parken doorgaan, dan vinden de vissers dat daar een schadevergoeding tegenover moet staan. 

ANP – nu.nl, 13 september 2010