Er is door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur aan een aantal boeren vergunning verleend voor de bouw van vijf windturbines in het buitengebied van Etten-Leur.

De Klimaatstudiegroep Breda wil een beroepsschrift indienen. 

De verleende bouwvergunning voor vijf windmolens aan de Bollendonksweg ligt sinds deze week zes weken ter inzage in het stadskantoor.

B en W besloten eind augustus vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en een bouwvergunning te verstrekken aan de initiatiefnemers van de vijf turbines. De boeren die deze molens willen neerzetten, zijn al enkele jaren bezig met de procedures. Zo was het lange tijd ongewis of de provincie Noord-Brabant groen licht zou geven voor de komst van de hoge molens. Uiteindelijk kwam er in juli duidelijkheid uit Den Bosch en gaf ook de Etten-Leurse raad unaniem aan akkoord te gaan met het plan. Belanghebbenden kunnen vanaf nu de stukken lezen en eventueel een beroepsschrift indienen. 

BN De Stem, 11 september 2010