Alle aspecten van windenergie zijn het onderwerp van een openbare hoorzitting in het gebouw van de Tweede Kamer. Het is een gezamenlijke zitting van de vaste commissie voor EZ, die het voortouw heeft, en de VROM commissie. De zitting zal op donderdag, 7 oktober, van 9.30 tot 12.00 uur plaatsvinden.

Tijdens de discussies afgelopen maand over de door VROM gewenste nieuwe geluidsregels, is in de VROM commissie steeds meer twijfel gerezen over de betekenis van 47Lden (de voorgestelde nieuwe norm). Is die norm nu echt wel vergelijkbaar met de bestaande wettelijke norm, of hebben we hier te maken met een verkapte verruiming, zoals het NKPW zegt.*) Op verzoek van een aantal leden van deze commissie heeft de EZ commissie besloten de hoorzitting naar voren te schuiven en nog voor de herfstvakantie te laten plaatsvinden.

Als de 47Lden norm zou wordt ingevoerd betekent dat ruim baan voor windturbines op land. Maar ook de opbrengst van windenergie, en het nut van windturbines voor een duurzame energievoorziening staan op de agenda. Het gaat een belangrijke ochtend worden voor de toekomst van windenergie in ons land. Ook voor het NKPW natuurlijk, voor het eerst zal er op landelijk niveau een discussie plaatsvinden waarin alle aspecten aan de orde kunnen komen. Deelnemers zijn o.a. burgemeester Jaap Kroon van Urk, voorzitter van het NKPW, Fred Jansen, en Fred Udo (zie Groene Rekenkamer).

De hoorzitting kan donderdag worden gevolgd op de website van de Tweede Kamer.

Dr. J.H.F. Jansen, voorzitter NKPW, 1-10-2010  

*) Zienswijze NKPW over het ontwerpbesluit geluidsregels, Bijlagenboek, §1.