Een dikke tegenvaller voor tegenstanders van het toekomstige windmolenpark op de grens van Noordoostpolder en Urk. Minister Maxime Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie heeft de initiatiefnemers een eenmalige subsidie toegekend van maximaal 116 miljoen euro. Dat bedrag komt bovenop de door zijn voorganger (Maria van der Hoeven) toegekende subsidie van ruim 800 miljoen euro in het kader van de Subsidieregeling Duurzame Energie. Verhagen heeft de subsidie toegekend omdat ‘het unieke karakter van het windpark technische onzekerheden en andere en hogere kosten met zich meebrengt dan waarmee de Subsidieregeling Duurzame Energie rekening houdt. Zo worden er molens met een zeer groot vermogen (7,5MW) neergezet. Dat is nog nergens op deze schaal gebeurd. Ook staat een deel van het windpark in ondiep water”, luidt de verklaring. 

Met een omvang van 429 MW wordt het windpark Noordoostpolder een van de grootste in Europa. Het park kan rond de 400.000 huishoudens (ongeveer een miljoen mensen) van stroom voorzien. *) 

de Stentor, afd. Flevoland, 17 november 2010 

 

*) Bij de vermelde aantallen dient wel te worden bedacht, dat deze huishoudens ca. 70% van de tijd zonder stroom zouden zitten, als de dekking van hun energiebehoefte uitsluitend van deze windturbines zou afhangen.