Het kabinet Rutte wil verder met het windpark Noordoostpolder. De ministers Maxime Verhagen (CDA) van EZ en Melanie Schultz van Haegen (VVD) van Infrastructuur & Milieu hebben op 6 januari 2011 formeel het definitieve plan voor het windmolenpark – 38 molens op land en 48 in het IJsselmeer – vastgesteld.Tegen het plan bestaat veel verzet. Voormalig minister Maria van der Hoeven (CDA) schrapte deze zomer zeven windturbines nadat de Tweede Kamer haar vroeg rekening te houden met het beschermde dorpsgezicht van Urk.

Het windpark wordt het grootste van Nederland en kan 400.000 huishoudens voorzien van elektriciteit. Volgens Verhagen past het park goed in de kabinetsvisie om duurzame energie concurrerend te maken en ruimte te geven voor kernenergie. De initiatiefnemers verwachtten eerder op z’n vroegst in 2012 met de bouw te kunnen beginnen.

de Telegraaf, 6 januari 2011 

 

Commentaar NKPW.- De windmolenlobby lijkt in minister Verhagen een willig instrument gevonden te hebben om tegen de recente stroom van economische inzichten en wetenschappelijke bevindingen in het windturbineareaal in ons land alsnog drastisch uit te breiden. Gezien zijn tenenkrommende optreden in het recente Brandpuntinterview, heeft Verhagen daar zelf geen steekhoudende argumenten voor, anders dan wat hem door belanghebbenden (grondbezitters en energiebedrijven) is voorgehouden. Deze minister, die zelf geen inhoudelijke kennis bezit van dit beleidsterrein, toont zich ongevoelig voor de nieuwe inzichten, en toenemende twijfels of de goedbedoelde windmolens werkelijk doen wat van hen verwacht wordt, namelijk uitsparen van fossiel brandstofverbruik en verminderen van emissies.

Minder begrip verdient de opstelling van zijn collega Schultz van I&M. Vóór de verkiezingen wierp haar partij, de VVD, zich op als de politieke spreekbuis van degenen die zich tegen de uitbreiding van windenergie verzetten. “Die malle windmolens” noemde Rutte ze, “die niet draaien op wind, maar op subsidie.” Na de start van zijn kabinet dat 18 miljard euro wil bezuinigen, laten hij en zijn VVD-ministers het zonder nadere verklaring gebeuren dat Verhagen de komende vijftien jaar een miljard aan subsidies kan laten wegvloeien in de zakken van slechts zo’n 70 boeren en een energieleverancier. Weliswaar niet uit de staatskas, vanaf 2015 draait de consument er via zijn energienota – € 100 per jaar extra – rechtstreeks voor op.