Duitse droom van buitengaatse windparken stuit op hoge kosten.

De bouw van mega-windparken voor de Duitse Noord- en Oostzeekust kampt met grote vertragingen, terwijl Duitse energieconcerns in het buitenland juist het ene offshore-park na het andere realiseren. De planning is al zodanig overschreden, dat de Duitse overheid al blij is als er überhaupt iets gebeurt.

De belangrijkste reden voor de vertraging ligt in de noodzakelijke investeringen vooraf. De grote energiemaatschappijen vinden bij het huidige subsidiepeil hun rendement te laag, omdat de totale subsidie-inkomsten over vijftien jaar worden uitgesmeerd. Ook zijn banken huiverig om onder de huidige marktcondities de risico’s van langlopende leningen aan te gaan.

De energiemaatschappijen proberen nu de overheid te bewegen de subsidiekraan verder open te draaien – van 9 naar 15 cent per kWh. Particulieren zouden voor offshore windstroom meer dan 18 cent per kWh moeten gaan betalen in plaats van de huidige prijs van 6 cent. De subsidietermijn kan dan echter teruggebracht worden van 14 naar 9 jaar, zodat de consument – volgens de energiemaatschappijen – in totaal niet duurder uit is.

Terwijl de consument negen jaar lang veel meer voor zijn stroom zou moeten betalen, komen alle voordelen van deze regeling bij de producenten terecht. Zij verdienen niet alleen hun investering sneller terug, zij kunnen – als hun kosten al zijn afgeschreven – de windstroom nog jaren voor de dan geldende marktprijs verkopen, gegarandeerd, want groene stroom heeft wettelijk voorrang op het net.

Bovendien verlaagt hun betere vermogenspositie het kapitaalrisico voor de banken, die dan wél bereid zouden zijn hun voor die verkorte periode de nodige miljarden te lenen. Aangezien de Duitse overheid er veel aan gelegen is de politieke doelstellingen voor groene stroom te halen, ziet het ernaar uit, dat zij op de voorstellen van de energiemaatschappijen zal ingaan en dat de Duitse consument de rekening gepresenteerd krijgt.

Der Spiegel international, 16 maart 2011 

 

Vervolg [overzicht gerelateerde artikelen] 

Naar aanleiding van de ramp met de 40 jaar oude Japanse kerncentrale bij Fukushima besloot de Duitse bondskanselier Angela Merkel medio maart 2011 zeven oudere kerncentrales per direct stil te laten leggen. Johannes Teyssen, CEO van energiereus E.on, geeft in “Reactor shutdown may cause problems with grid-stability” aan, dat deze ondoordachte, politiek gemotiveerde ingreep de stabiliteit van het Duitse elektriciteitsnet ernstig kan bedreigen.

In een ander artikel, Will nuke phase-out make offshore farms attractive?, wordt geopperd dat de afbouw van kernenergie een sterke impuls kan betekenen voor de Duitse offshore windindustrie. Zoals hierboven aangegeven kampt die momenteel met vertragingen door financieringsproblemen. Het hete hangijzer is de aansluiting van deze offshore windfarms aan het elektriciteitsnet. De banken willen pas leningen verstrekken als de overheid garanties voor tijdige aansluiting heeft gegeven en de overheid wil pas een garantie afgeven als de financiering rond is, een ‘Catch 22’ situatie.

Daarom wordt ook omgezien naar de mogelijkheden van de meer omstreden oplossing van wind-op-land, omdat de risico’s en kosten daarvan lager zijn dan van offshore.