OPROEP AAN SYMPATHISANTEN VAN HET NKPW

Het NKPW is een vrijwilligersorganisatie, een stichting die zich inzet om lokale actiegroepen-tegen-windturbines te adviseren en te ondersteunen en die op landelijk niveau o.a. met wetenschappelijk onderbouwde argumenten tracht een politiek draagvlak te creëren voor haar standpunt dat een grootschalige toepassing van “wind-op-land” grote afbreuk doet aan het leefmilieu en per saldo niets bijdraagt aan economisch verantwoorde energieopwekking en beperking van CO2-uitstoot.

Op dit moment staan er drie grote windprojecten op stapel, waartegen het NKPW zich teweerstelt:

  • een megawindpark – 87 turbines – langs de dijk van de Noordoostpolder, van Lemmer tot aan het Ketelmeer.
    Samen met omwonenden is het NKPW in beroep gegaan bij de Raad van State met als belangrijk thema de hier voor het eerst toegepaste, versoepelde geluidsnormen. Zonder deze nieuwe normen zou het park onmogelijk zijn.
    In de eerste plaats zijn de normen volgens ons in strijd met de Wet Milieubeheer, maar bovendien kan nauwelijks gecontroleerd worden of ze wel worden nageleefd. We bestrijden ook het nationale belang dat dit park zo noodzakelijk zou maken, iets dat nooit fatsoenlijk is onderzocht, laat staan onderbouwd.
    De uitspraak van de RvS kan landelijk ingrijpende gevolgen hebben voor de aanleg van andere windparken.
  • een megawindpark – ca. 100 turbines – in de voormalige Drentse veenkoloniën op de grens van Groningen en Drenthe, plus een in grootte vergelijkbaar plan voor de Groningse veenkoloniën.

Daarnaast leggen particuliere initiatieven verspreid over het land om steeds grotere windturbines te plaatsen – tot 150m wiekhoogte – voortdurend meer beslag op bestuursleden en adviseurs van het NKPW.In veel van de gevallen kunnen wij putten uit eigen kennis en ervaring, maar in toenemende mate moeten wij een beroep doen op specialisten, met name juristen en bijv. geluidsdeskundigen. De kosten daarvan gaan onze bescheiden middelen te boven.

Vandaar dat wij een beroep op u doen de activiteiten van het NKPW financieel te ondersteunen, hetzij met een eenmalige bijdrage, hetzij als vaste donateur met een jaarlijkse termijnbetaling van minimaal €25,- via automatische overboeking.

Uw bijdrage kunt u direct overmaken op bankrekening 1340.22.769 t.n.v. Stichting NKPW, te Hippolytushoef. Een automatische termijnbetaling kunt u zelf regelen via (de website van) uw bank. Elk bedrag is welkom.

Om u aan te melden als donateur kunt u gebruikmaken van het formulier op deze website – link: ‘Donateur worden’. Onze secretaris neemt dan via e-mail contact met u op.
Als vaste donateur ontvangt u enkele malen per jaar via e-mail de ‘NKPW Nieuwsbrief’ met een overzicht van de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van windenergie.

Bij voorbaat onze dank,

Namens het bestuur van het NKPW,

Fred Jansen, voorzitter