Brief NKPW aan onderhandelaars Catshuis PDF Print

Doorbraak zonne-energie belooft aardverschuiving duurzame energievoorziening.

Het NKPW heeft aan de onderhandelaars in het Catshuis, die miljarden euro’s aan bezuinigingen moeten vinden, in een brief gevraagd de subsidie voor wind-op-land op te schorten en die voor zonne-energie te reserveren.

Kortgeleden hebben onderzoekers van AMOLF en Philips Research een coating ontworpen die de reflectie van zonnecellen tot 1% terugbrengt, met als resultaat dat een rendement van 70% mogelijk is. Dit betekent een verviervoudiging want, nu is het rendement 15-20%, waarmee tientallen procenten van onze stroomvoorziening binnenkort uit zonnecellen zou kunnen komen.

Daarentegen zal de 4000 MW aan windenergie die het kabinet op land wil bijplaatsen hooguit 1% van de elektriciteit kunnen opwekken, of 0,1% van onze huidige energiebehoefte. Dit is ook nog maar een bruto hoeveelheid, want bij de elektriciteitscentrales treedt rendementsverlies op doordat ze de fluctuaties van de windstroom moeten opvangen. Op deze wijze gaat een groot deel van de opbrengst aan windstroom weer verloren doordat ze extra fossiele brandstof moeten verstoken. Dit verschijnsel is al twee jaar bekend uit praktijkgegevens uit de VS.

Eind vorig jaar legde Fred Udo de hand op gegevens uit de praktijk van de elektriciteits-opwekking in Ierland. Hij liet zien dat van de 30% windstroom die aan het net wordt geleverd, maar enkele procenten aan bespaarde fossiele brandstoffen overblijven.

Het NKPW vraagt de onderhandelaars om deze nieuwe inzichten ernstig te nemen en niet zomaar op de nu eenmaal ingeslagen weg door te gaan die ervan uitgaat dat windenergie de goedkoopste en meest effectieve vorm van duurzame energie is om aan de Europese afspraak tegemoet te komen. Een afspraak, 14% duurzame energie in 2020 zo zegt het regeerakkoord, die bovendien met windenergie nooit dichterbij zal komen. Misschien halen we ooit 0,1% bruto. Met zonne-energie daarentegen kan een flinke stap gezet worden.

Fred Jansen, 21 maart 2012.