In de papieren Volkskrant van 17 april 2012, blz. 9, staat een artikel van Ana van Es en Michael Persson over een vetorecht van het Ministerie van Defensie bij de bouw van windmolens en aanleg van windparken. Dit artikel is niet op internet gepubliceerd.

Het is namelijk gebleken dat de steeds hoger wordende windmolens de radarbeelden van militaire vliegvelden kunnen verstoren. Daarom krijgt Defensie een beslissende stem bij het al dan niet toestaan van de aanleg van windparken. Bovendien worden de veiligheidszones rond de radarinstallaties van 28km uitgebreid tot een straal van 75km.

Het gevolg daarvan is, dat bijna het hele Nederlandse grondgebied in de gecombineerde veiligheidszones van de zeven militaire vliegvelden komt te vallen, met uitzondering van Oost-Groningen en Zuid-Limburg.

De instelling van een vetorecht voor Defensie – wat totnogtoe nooit een punt van discussie is geweest tussen Rijk en provincies – heeft grote onzekerheid gewekt bij o.a. de Nederlandse Wind Energie Associatie. De maatregel treft nagenoeg alle lopende initiatieven op het gebied van windenergie.

Volgens Defensie is het in sommige gevallen mogelijk de invloed van windmolens op de radarbeelden door software-aanpassingen te beperken, zodat de maatregel niet automatisch tot een bouwverbod hoeft te leiden.