In het blad EurophysicsNews van de European Physical Society verscheen een nieuw artikel:Wind turbines as yet unsuitable as electricity providers van de hand van C. le Pair, F. Udo en K. de Groot.

Hoewel er alleen in Europa al 86 GW aan windvermogen is neergezet, is er nooit kritisch onderzocht of de argumenten pro windenergie – besparing fossiele brandstoffen, vermindering CO2-uitstoot e.a. – wel opgaan, als gekeken wordt naar het functioneren van het totale energiesysteem.

De auteurs tonen aan dat windstroom door zijn grilligheid – geheel los van de energievraag op enig moment – de conventionele energiecentrales zodanig belast, dat de toegevoegde waarde van windenergie op z’n best lood om oudijzer is, dat er zonder voldoende opslagcapaciteit veel opgewekte windstroom verloren gaat en dat er aanzienlijke extra kosten gemoeid zijn met aanleg en onderhoud, o.a. van extra net-aansluitingen, die bij rendementsberekeningen meestal buiten beschouwing blijven.

Ook toevallige omstandigheden, het feit dat krediet de afgelopen jaren uitzonderlijk goedkoop was (lage rente), werkten mee om het rendement van windenergie rooskleuriger voor te stellen.

Voor de aanslag op de leefomgeving geldt hetzelfde. Die blijft als kostenfactor ook buiten beeld.

Tot slot roepen de auteurs de regering op te stoppen met de verkwisting van overheidsgeld aan windenergie. Het geld is beter besteed aan onderzoek naar en ontwikkeling van (R&D) toekomstige energiesystemen. De auteurs verwachten dat windenergie daarin slechts een ondergeschikte rol zal spelen.