De voorzieningenrechter in Middelburg heeft de gemeente Sluis uitstel verleend voor de behandeling van de schadeclaims tegen de windmolens in de Hoofdplaatpolder.

In een extra vergadering van de raadscommissie Ruimte op dinsdag 25 maart zouden 36 verzoeken om een planschadevergoeding worden behandeld. Deze vergadering gaat door het verleende uitstel niet door. De planschadeverzoeken komen nu aan de orde in de reguliere commissievegadering van dinsdag 15 april en de raadsvergadering van 24 april.
De rechter gaf onlangs gehoor aan het verzoek van de Stichting Actiegroep Windturbines Hoofdplaatpolder de claims binnen zes weken te behandelen. Wettelijke termijnen waren overschreden, oordeelde de rechtbank.

BN De Stem, 20 maart 2008

 

Noot NKPW: 

Deze week heeft de rechter beslist dat de Gemeente Sluis binnen 6 weken zijn planschades moet afwikkelen. De procedures lopen al jaren. Mooi werk van “Stichting Aktiegroep Windturbines Hoofdplaatpolder”. Zonder deze mensen was de gemeente Sluis er vantussen geknepen. Voor een ieder een bevestigging dat het “samen” moet’.’