De gemeenteraad van Korendijk in de Hoekse Waard vindt dat de algemene geluidsnorm van 47 decibel Lden te veel geluidshinder veroorzaakt en vreest voor gezondheidsproblemen. Daarom heeft de raad besloten gebruik te maken van haar bevoegdheid maatwerk toe te passen voor het geluid van de molens die de provincie Zuid-Holland in de gemeente wil plaatsen. Zij besloot met algemene stemmen om de geluidsnorm strenger te stellen dan de algemene uniforme norm.

Hiermee treedt Korendijk in de sporen van B&W van Rotterdam, die in maart 2013 bekend maakten dat ze een lagere norm zullen opleggen aan twee turbines aan de Noordzeeweg te Rotterdam. Zij vinden de algemene norm niet passen bij het geluidsniveau van de omgeving.
De raad is tevens van mening dat de provincie haar keuze voor de locatie aan het Spui onvoldoende heeft onderbouwd en eist een uitgebreid onderzoek, waarbij naar alle gevolgen van de windmolens op deze plek wordt gekeken. De raad wil dat ook andere locaties bij het onderzoek worden betrokken.
Ruim 300 mensen waren naar het gemeentehuis in Piershil gekomen om te protesteren tegen de windturbines die tussen Nieuw-Beijerland en Piershil moeten komen. Nog niet eerder zat het gemeentehuis zo vol. De meeste mensen moesten vanuit de hal meeluisteren.
Bron: RTV Rijnmond, 29 januari 2014.
Voor meer informatie over de geluidsnormen voor windturbines zie hier.