De windenergieplannen van het energieakkoord kosten minstens 60 miljard euro. Ze leiden niet tot een vermindering van de CO2 uitstoot en zullen maximaal 2% van onze energie opleveren. Dit is het resultaat van een kwantitatieve analyse van Nut en noodzaak van windenergie in het regeerakkoord door Prof. Pieter Lukkes, emeritus universiteitshoogleraar Economische en Sociale Geografie in Groningen.
Een degelijke analyse van nut en noodzaak van windenergie heeft in ons land nooit plaatsgevonden. Het Rijk vindt zo’n analyse niet nodig, en ook in het Energieakkoord worden de doelen -6000 MW op land en 4500 MW op zee- nergens hard gemaakt. In 2003 publiceerde Lukkes in eigen beheer een sociaal-geografische maatschappelijke kosten-batenanalyse. Nu maakt hij het verzuim van het Energieakkoord goed en levert hij de kwantitatieve gegevens die in het Energieakkoord ontbreken. Het NKPW verleent graag gastvrijheid aan zijn artikel.
Volgens het Energieakkoord zou de windenergie 3,7 miljard euro gaan kosten, namelijk nul mld. op land en 3,7 mld. op zee. Na de brief van 11 wetenschappers aan min. Kamp (1 okt. 2013), een artikel in de Telegraaf en vragen uit de Tweede  Kamer veranderde dit bedrag plotseling in 14 miljard en even later in 18 miljard euro. Dit is het totaal van de exploitatievergoedingen dat is gereserveerd voor molens die na het Geminipark in de Noordzee gebouwd moeten worden. De onderbouwing van de 18 mld. is echter boterzacht, en berust op onrealistische aannames van toekomstige investeringskosten en commerciële stroomprijzen. Erger nog, wat er precies voor die 18 mld. geleverd moet worden staat niet vast. Zo is nog steeds niet duidelijk of de transportkosten van TenneT in de 18 mld. zijn opgenomen. Dat scheelt toch een slok op een borrel.
Uitgaande van uiterst conservatieve aannames die steeds aan de voor de molens gunstige kant zijn gekozen, is de conclusie van Lukkes dat de windmolens van het energieakkoord minstens € 60 miljard gaan kosten (31,5 mld. op zee, 10 mld. op land, 20 mld. bijkomende kosten), kosten die vroeger of later op een of andere manier op de burgers worden verhaald. Met de stroom die Nederland voor dit bedrag koopt zullen alle molens samen maximaal 1,9% van onze energie gaan leveren. Dat is het vrijwel onmeetbare en in elk geval door niemand merkbare nut van het onderzochte windenergieprogramma.
Pieter Lukkes: “We hebben hier te maken met veruit de grootste verspilling van gemeenschapsgeld die ooit in de geschiedenis van dit land heeft plaatsgevonden”.
15 maart 2014.
4 april 2014: Zie ook het interview met Lukkes in de Leeuwarder Courant van 3 april 2014.