Woningen dichtbij de huidige grote windturbines dalen meer dan tien procent in waarde. Dit valt af te leiden uit het rapport Windturbines, zonneparken en woningprijzen dat de Amsterdamse universiteiten (Dröes & Koster, 2019). Het onderzoek is in opdracht van Minister Wiebes op verzoek van de Tweede Kamer uitgevoerd. Het geeft een statistische analyse van het verband tussen kenmerken van windturbines en de verkoopprijzen van woningen vanaf 1985. Hierbij maken de auteurs onderscheid tussen verkopen voor 2011 en na 2011. Waarom zij juist voor dit jaar kiezen vermeldt het rapport niet, maar het kan ermee te maken hebben dat op 1 januari van dat jaar de nieuwe soepele geluidsnorm in werking trad.

De studie laat zien dat na 1985 de prijzen van huizen binnen 2 km afstand van een windturbine zo’n 2 % zijn achtergebleven bij vergelijkbare woningen waar geen windturbines in de buurt staan. Dit komt overeen met de 1.4-2.3 % in een eerder rapport van dezelfde auteurs.

Het rapport vertelt ook dat woningen dichtbij windturbines veel sterker in waarde dalen, op 500 meter worden ze 10 % minder waard (fig. 3.2). Dit getal zegt helaas nog weinig over de actuele situatie.
Ten eerste worden windmolenparken tegenwoordig meestal op 400 meter of soms nog minder van woningen gepland. Met de versoepelde geluidsregels van 2011 mag dat. Hoe de onderzochte woningen over de afstanden verdeeld zijn vertelt het rapport niet. Uit het eerste rapport van dezelfde auteurs uit 2014 viel nog uit de grafieken af te leiden dat slechts één procent van de toen onderzochte woningen binnen 350 meter ligt, zie HIER.
Ten tweede zal een deel van de onderzochte woningen bij turbines staan die al voor 2011 zijn geplaatst. Die waren kleiner en vielen nog onder de oude, veel strengere geluidsregels. De turbines van nu veroorzaken veel meer overlast en dat zal ongetwijfeld extra nadelig zijn voor de verkoopprijs.

Voor huizen dichtbij de windparken die tegenwoordig worden opgericht zal de waardedaling dus zeker meer dan 10 % bedragen. Volgens rechterlijke uitspraken in WOZ-zaken van voor 2011, in de oude gunstiger situatie, bedroeg de waardedaling 8 tot 30 %.