Artsen hebben een website gelanceerd met wetenschappelijke informatie over gezondheidsproblemen door windturbines.

De gezondheid van omwonenden van windturbineparken wordt door bestuurders gewoonlijk als een ondergeschoven kindje behandeld. Er bestaan vele publicaties op medisch en biomedisch gebied met betrekking tot de gezondheidseffecten van geluidsoverlast. De overheid legt daarop echter een zware wetenschappelijke bewijslast in plaats van de verontrustende gegevens aandragen serieus te nemen. De conclusie is dan niet, zoals je zou verwachten, dat er aanwijzingen voor medische problemen zijn, maar dat de effecten onvoldoende zijn aangetoond en er geen reden is voor zorg. Een weinig wetenschappelijke behandeling van de literatuur.

Bezorgde medici die zich betrokken voelen bij het leefklimaat in Nederland en bij het Nederlandse landschap, signaleren dat de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van geluidsoverlast, vooral van laag frequent geluid van windturbines onvoldoende bekend is bij beleidsmakers, artsen en de algemene bevolking. Zij hebben daarom een netwerk van artsen gevormd dat objectieve informatie wil geven.

Op hun website Wind Wiki geven zij samenvattingen en toelichtingen van de aanwezige wetenschappelijke medische literatuur. De artikelen worden geclusterd voor audiologen/ KNO artsen, cardiologen, endocrinologen, epidemiologen, huisartsen, kinderartsen, neurologen, psychologen/ psychiaters.