Bezorgde medici die zich betrokken voelen bij het leefklimaat in Nederland signaleren dat de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van geluidsoverlast, vooral van laag frequent geluid van windturbines onvoldoende bekend is bij beleidsmakers, artsen en de algemene bevolking. Zij hebben daarom een netwerk van artsen gevormd dat objectieve informatie wil geven.

De rijksoverheid baseert haar beleid op informatie die ernstig tekortschiet. Zo zijn er o.a. in 20152019 en 2020 RIVM rapporten verschenen met geruststellende conclusies over de hinder voor omwonenden van windturbines. Er bestaan vele verontrustende publicaties op medisch en biomedisch gebied met betrekking tot de gezondheidseffecten. Het RIVM legt daarop echter een zware wetenschappelijke bewijslast in plaats van de gegevens in die publicaties serieus te nemen. De conclusie is dan niet, zoals je zou verwachten, dat er aanwijzingen voor medische problemen zijn, maar dat de effecten onvoldoende zijn aangetoond en dat er geen reden is voor zorg. In de uitzending van De Hofbar van 31 maart jl. geeft het RIVM toe dat het onderzoek naar de gezondheidseffecten tot dusver ontoereikend is voor de situatie in Nederland. Maar op basis van de RIVM rapporten besluiten gemeenten en GGD’s wel tot de plaatsing van turbines op 300 meter van bewoning. Overal elders in West-Europa is de minimumafstand 800 meter of meer.

Om aan de onduidelijkheid een einde te maken willen de artsen van het netwerk ‘wij van Windwiki’ de rapporten van het RIVM uit 2019 en 2020 door een gerenommeerd epidemioloog laten beoordelen op de juistheid van de conclusies. Een dergelijke beoordeling kost geld en tijd! Er wordt een ruime maand tijd voor begroot. De kosten bedragen ruim 10.000 euro.

De artsen vragen om een geldelijke bijdrage zodat er serieus gekeken kan worden naar de normen waarop onze overheden zich baseren. Wij bevelen hun verzoek vanzelfsprekend van harte aan.

U kunt uw donatie overmaken op rek. nr. NL 66 RABO 036 607 7449 ten name van Stichting Windwiki.nl, of via hun QR code onderaan deze pagina van hun website.