De uitspraak van de Raad van State over windmolens in Delfzijl haalt ook andere milieuvergunningen onderuit, waarin burgers niet zijn gekend, stelt Albert Koers.

Vele landelijke milieuvoorschriften, niet alleen die  voor windmolens, zijn namelijk vastgesteld zonder de volgens Europees recht vereiste voorafgaande milieueffectrapportage. Hierdoor zijn die voorschriften niet rechtsgeldig en moeten vervangen worden door lokale regels, aldus de Raad van State. Dit geldt dus voor elke vergunning gebaseerd op één van die landelijke voorschriften. Maar ook de milieuvoorschriften van de nieuwe Omgevingswet zijn tot nu toe niet onderworpen geweest aan een milieueffectrapportage.

Zie Albert Koers in Trouw, 8 juli 2021.